Υπηρεσίες

ΚΛΙΝΙΚΗ

Η Κλινική «ΒΙΟΖΩΙΚΗ – ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ» προσφέρει υπηρεσίες κτηνιατρικής περίθαλψης σε ζώα αναψυχής και ιπποειδή. Η κλινική λειτουργεί και ως ιατρείο δεύτερης γνώμης για συνεργαζόμενους κτηνιάτρους σεβόμενη απόλυτα τις αρχές της επαγγελματικής δεοντολογίας.

Η κλινική έχει την δυνατότητα:

Α. Διενέργειας όλων των ειδών χειρουργικών επεμβάσεων (μαλακών ιστών, ορθοπεδικών, οδοντιατρικών, μαιευτικών, οφθαλμολογικών κ.ά.).

Β. Ακτινοδιαγνωστικό εργαστήριο (υπερηχοτομογραφικό).

Γ. Μικροβιολογικό εργαστήριο που πραγματοποιεί: καλλιέργειες δέρματος και βιολογικών υλικών, κυτταρολογικές εξετάσεις σε ωτικά και δερματικά επιχρίσματα, ορολογικές εξετάσεις με μέθοδο Elisa

Δ. Τμήμα διόρθωσης συμπεριφοράς σε ζώα αναψυχής.

www.viozoikivetlab.grΥπηρεσίες