Τσελεπίδης Τηλέμαχος

Ο Τηλέμαχος Τσελεπίδης γεννήθηκε στη Πάτρα το 1999. Είναι τελειόφοιτος Κτηνιατρικής και από το 2017 έως σήμερα εργάζεται στην ΒΙΟΖΩΙΚΗ. Τα αντικείμενα απασχόλησής του είναι μικροβιολογικές δοκιμές και η νοσηλευτική υποστήριξη. Επιπρόσθετα καλύπτει θέματα δημοσίων σχέσεων και γραμματειακής υποστήριξης.

George Trikaliaris

Τσελεπίδης Τηλέμαχος